You are currently viewing نقش ایده در موفقیت
نقش ایده در موفقیت

نقش ایده در موفقیت

با تغییر نسل ها سلایق نیز تغییر یافته است. دورانی که پدران با پاکت های پر، از خرید به خانه می آمدند و درِ خانه را به سختی با دستانی پر از خرید هایی که از فروشگاه و یا تعاونی ها انجام می دادند باز می کردند، گذشته است. دورانی که خانواده با هم در سوپر مارکت های بزرگ با سبد خرید به گشت و گذار و خرید می پردازند هم در حال گذر است. نسل های امروز سبک جدیدی از خرید ها را ترجیح می دهند. آنها بدون تحقیق خرید نمی کنند. آنها بدون مقایسه خرید نمی کنند و تمایلی به صرف زمان زیاد برای خرید ندارند. آنها با ابزارهای جدید خرید می کنند. سبد آنها تجهیزات الکترونیکی می باشد. موبایل، تبلت، کامپیوتر ابزارهای خرید آنها می باشد. همراه با مسولیت پذیر شدن این نسل، خرید نسل مورد نظر نیز رو به افزایش است و توسعه کسب و کارها و فروشگاه های الکترونیکی را در بر داشته است. اما رقابت در این عرصه بسیار سخت می باشد زیرا با کمترین هزینه می توان یک فروشگاه الکترونیک راه اندازی نمود. اما تفاوت در ایده ها است به همین دلیل کسب و کارهایی موفق خواهند بود که مزیت رقابتی مشهودی داشته باشند و این مزیت رقابتی از ایده های ناب سرچشمه می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید