You are currently viewing تفاوت بین تجارت سنتی و تجارت نوین
تفاوت تجارت سنتی با تجارت الکترونیک

تفاوت بین تجارت سنتی و تجارت نوین

در دید اول شاید همه تفاوت این دو مقوله را در استفاده از تکنولوژی بدانند، اما تکنولوژی تنها ابزاری است که در تجارت به کمک ما می آید و هر چقدر از تجارت سنتی به سمت تجارت نوین پیش میرویم رنگ و بوی استفاده از این ابزار بیشتر و بیشتر می شود.

اما تفاوت اصلی بین این دو نوع تجارت “صبر” است!

شاید تعجب برانگیز باشد اما واقعیت این است که در تجارت سنتی، روند پیشرفت یک بنگاه اقتصادی یک روند معمول و قابل پیش بینی است و بسیاری از صاحبان کسب و کار انتظار این پیشرفت را با توجه به محیط کسب و کار خود، دارند. اما در تجارت نوین پیش بینی ها به راحتی تجارت سنتی نیست. شما در شروع راه انرژی بسیار زیادی باید بگذارید بدون اینکه پیشرفت چندانی داشته باشید. بگذارید برای روشن شدن موضوع مثالی بزنیم:

فرض کنید دو نفر قصد دارند فروشگاه لباس زنانه (به طور مثال مانتو) دایر کنند. نفر اول یک فروشگاه سنتی در میدان هفت تیر دایر می کند و نفر دوم یک فروشگاه الکترونیک (B2C) پیاده سازی می کند.

در شرایط مساوی و بدون تبلیغات، به احتمال زیاد نفر اول بعد از چیدمان فروشگاه به شرط رقابتی بودن کالاهایش، حتی در روز اول فروش خواهد داشت اما برعکس برای نفر دوم این احتمال تقریبا برابر صفر است.

اما هر چه قدر که زمان می گذرد به شرط اینکه نفر دوم اصول تجارت نوین را رعایت کند و از ابزارهایی مثل فناوری های روز به درستی استفاده کند می تواند فروش خودش را افزایش دهد.

اما چرا صبر؟ نفر دوم شاید ماه ها به قول قدیمی ها باید از جیب بخورد و بی جیره و مواجب فعالیت کند و فشارهای مالی بسیار زیادی را تحمل کند تا بتواند جایگاه مناسبی را در بین فروشگاه های الکترونیک صنف خود به دست بیاورد.

در تجارت سنتی مشکلات کسب و کار حتی برای اکثر مردم عادی هم روشن است و اگر فروش خوب نباشد همه درک خواهند کرد و نفر اول فشار روحی کمتری را متحمل خواهد شد. بالعکس تحلیل محیط کسب و کار در تجارت نوین به راحتی امکانپذیر نیست و مطالعات بیشتری باید انجام گیرد بنابراین نفر دوم در صورت عدم موفقیت با فشارهای روحی بیشتری مواجه خواهد شد.

به همان اندازه که دردسرهای تجارت نوین بیشتر است، پیشرفت این نوع تجارت فوق العاده است، به طوری که یک (B2C) ممکن است در مدت نه چندان طولانی از فروشگاه ساده، به یک کسب و کار بسیار بزرگ تبدیل شود.

فارغ از مثالی که زدیم در تمام انواع تجارت (B2C)، (B2B)، (C2C) و … روش های نوین تجارت باید در کنار روش های سنتی به کار گرفته شوند، در غیر اینصورت در شرایط سخت تجارت (مانند شرایط فعلی: رکود تورمی) بنگاه ههای اقتصادی که هنوز از روش سنتی استفاده می کنند، متاسفانه محکوم به شکست هستند.

موسی ترابی

دیدگاهتان را بنویسید