رشد اقتصادی با اقتصاد نوآوری

مبانی نظری اقتصاد نوآوری بر دو اصل اساسی استوار است: نخست اینکه هدف اصلی سیاست اقتصادی باید تحریک بهره‌­وری بیشتر، از طریق نوآوری بیشتر باشد و اصل دوم این که تحریک…

ادامه مطلبرشد اقتصادی با اقتصاد نوآوری
Read more about the article تفاوت بین تجارت سنتی و تجارت نوین
تفاوت تجارت سنتی با تجارت الکترونیک

تفاوت بین تجارت سنتی و تجارت نوین

در دید اول شاید همه تفاوت این دو مقوله را در استفاده از تکنولوژی بدانند، اما تکنولوژی تنها ابزاری است که در تجارت به کمک ما می آید و هر…

ادامه مطلبتفاوت بین تجارت سنتی و تجارت نوین