رویدادها:

رویداد ارائه نوآوری های صنایع نرم و فرهنگی

📌رویداد ارائه نوآوری های صنایع نرم و فرهنگی با هدف ارائه نوآوری ها و جذب سرمایه جهت حمایت از اکوسیستم شرکت های نوپای خلاق کشو در این حوزه، همزمان با یازدهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (اینوتکس) بصورت حضوری برگزار می گردد.

حوزه فعالیت شرکت های حاضر در رویداد: فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

مخاطبین: صندوق های پژوهش و فناوری، صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، فرشتگان سرمایه گذار، سرمایه گذاران خصوصی

📆تاریخ برگزاری: 21 اردیبهشت ماه 1401
🕕ساعت برگزاری: 14:00 الی 16:00
محل برگزاری: پارک فناوری پردیس، سالن سراج

جهت حضور و مشارکت در این حرکت نوپا در جهت یاری رساندن و حمایت از اکوسیستم خلاق کشور، آمادگی خود را حداکثر تا تاریخ  20 اردیبهشت ماه، به شماره 09122396557 اعلام نمایید.

 

برای ثبت نام و حضور در رویداد ارائه نوآوری های صنایع نرم و فرهنگی به عنوان سرمایه گذار فرم ذیل را تکمیل و به آدرس info@noviratech.com ایمیل ارسال نمایید.

رویداد هم رسانی خلاق

📌اولین رویداد هم رسانی خلاق با هدف جذب سرمایه و هم رسانی سرمایه گذاری جهت حمایت از اکوسیستم شرکت های نوپای خلاق کشور، همزمان با نمایشگاه فناوری و نوآوری بصورت حضوری و مجازی برگزار می گردد.
حوزه فعالیت شرکت های حاضر در رویداد: فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
مخاطبین: صندوق های پژوهش و فناوری، صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، فرشتگان سرمایه گذار، سرمایه گذاران خصوصی
📆تاریخ برگزاری: 21 بهمن ماه 1399
🕕ساعت برگزاری: 10:00 الی 12:00
محل برگزاری: پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
جهت حضور و مشارکت در این حرکت نوپا در جهت یاری رساندن و حمایت از اکوسیستم خلاق کشور، آمادگی خود را حداکثر تا تاریخ 19 بهمن ماه 1399، به شماره 09211689679 اعلام نمایید.

برای ثبت نام و حضور در اولین رویداد هم رسانی خلاق به عنوان سرمایه گذار فرم ذیل را تکمیل و به آدرس: info@noviratech.com ایمیل ارسال نمایید.