درخواست ها:

درخواست ثبت نام سرمایه گذاران

اگر سرمایه گذار هستید و قصد سرمایه گذاری در کسب و کارها را دارید لطفاً بر روی لینک زیر کلیک کنید و فرم مربوطه را تکمیل نمایید


فرم ثبت نام سرمایه گذاران

درخواست ثبت نام کسب و کارها

اگر صاحب کسب و کاری و یا ایده ای هستید و نیاز به سرمایه گذار دارید،  لطفاً بر روی لینک زیر کلیک کنید و فرم مربوطه را تکمیل نمایید تا به شما در جذب سرمایه گذار کمک کنیم.فرم ثبت نام کسب و کارها